• CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT NHẬT TÂN
  • NNT CORP
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Hotline:

   0917 873 068 (24/7)

   0254. 385 2206

  Tin Kinh Tế - Thị Trường

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH ngày 18/8/2017
  Thứ ba, 15:16 Ngày 26/09/2017

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT TÂN ANH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Số: 08/NTA                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Tr/yếu: Thông báo thay đổi địa chỉ                                TP. Vũng Tàu, ngày 18 tháng 8 năm 2017

  giao dịch của Công ty CP Nhật Tân Anh.

   

  Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

   

  -   Căn cứ Quyết định số 04/QĐ ĐHĐCĐ ngày 09/8/2017 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhật Tân Anh về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Nhật Tân Anh.

  -   Căn cứ vào Giấy đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/8/2017, Mã số DN: 3502330504.

   

  Công ty Cổ phần Nhật Tân Anh trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch của Công ty như sau:

  Địa chỉ giao dịch cũ: 114 Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

  Địa chỉ giao dịch mới: 169B Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

  Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 16/08/2017

  Các thông tin khác của Công ty Cổ phần Nhật Tân Anh vẫn giữ nguyên như hiện nay:

  Tên tiếng Việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT TÂN ANH

  Tên tiếng Anh: NHAT TAN ANH JIONT STOCK COMPANY

  Tên viết tắt: NTA JSC

  Địa chỉ giao dịch: 169B Trương Công Định,Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

  Mã số thuế: 3502330504

  Số tài khoản ngân hàng: 678 878 878  tại Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

  Điện thoại: 0254 3852206 – 0254 3533147        Fax: 0254 3852207

  Email: baoholaodong@nntcorp.com.vn               Website: http//baoholaodong.asia

  Người Đại diện pháp luật: Ông Mai Anh Tài – Giám Đốc      

   

  Trân trọng kính báo.

                                                                   GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận:

  -  Đối tác, khách hàng;

  -  NNT Corp

  - Lưu văn phòng; 

                                                                                        

  • Đối tác 1
  • Đối tác 2
  • Đối tác 3
  • Đối tác 4
  • Đối tác 5
  • Đối tác 6
  • Đối tác 7
  • Đối tác 8
  • Đối tác 9
  • Đối tác 10
  • Đối tác 11
  • Đối tác 12
  • Đối tác 13
  • Đối tác 14
  TOP